INTERREG IV A Deutschland-Nederland

Grensoverschrijdende samenwerking

De regio’s langs de landsgrenzen zijn de overgangsgebieden van de Europese Unie. Door de grensoverschrijdende samenwerking verliezen landsgrenzen in Europa steeds meer aan betekenis. Ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. In totaal 8,7 miljard euro aan EU-gelden vloeit tussen 2007 en 2013 naar innovatieve, grensoverschrijdende projecten.

300 miljoen voor grensoverschrijdende projecten
Een deel van deze subsidiemiddelen is beschikbaar voor het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzeekust en de Nederrijn. Binnen het programmagebied van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland kan in de komende jaren bijna 300 miljoen euro in Duits-Nederlandse projecten worden geïnvesteerd. Het zwaartepunt van de subsidiëring ligt met name op de gebieden
             - economie, technologie en innovatie
             - duurzame regionale ontwikkeling
             - maatschappij en integratie  

EU-subsidiëring tot 50% mogelijk
Er worden alleen projecten gesubsidieerd waarin Duitse en Nederlandse partners met elkaar samenwerken. De EU participeert maximaal met 50% in de kosten van een project. De overige financiering moet door nationale en regionale middelen (bijv. van ministeries en provincies) en door eigen bijdragen van de projectpartners worden opgebracht. Aanvragen kunnen altijd worden ingediend door publieke en private rechtspersonen, organisaties en ondernemingen.

Hebt u een idee voor een project? Zoekt u een projectpartner? Hebt u hulp nodig bij de financiering?
Ga dan eens praten met de deskundigen bij de Euregio Rijn-Waal.

Website van het INTERREG IV A programma Deutschland - Nederland


Hier vindt u informatie over bestaande INTERREG IV A projecten:

 
Links over dit thema
 

Colofon

Sitemap